UBramachMęki

78 tekstów – auto­rem jest UB­ra­machMęki.

Żyjące trupy...

Jes­teśmy żywy­mi tru­pami,
chodzący­mi po omac­ku w codzien­ności życia.
Za­bija nas wszys­tko co nas otacza, mo­noto­nia i przeszłość, przyszłość dop­ro­wadza do obłędu.
Wspom­nienia jak tłus­te lar­wy wyżerają nam zgniłe mózgi i czar­ne serca,
puchnąc i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lutego 2012, 20:14

Tak masz ser­ce z ka­mienia, lesz no­gi jak z waty. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 sierpnia 2011, 12:19

Łzy płyną mi ciągle twarzy...na­wet z ni­mi nie umiem walczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 lipca 2011, 10:00

Jest na oko twar­dzielem nie do zbi­cia, a w ser­cu jest dziec­kiem, które za kur­tyną życia płacze. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 lipca 2011, 15:13

Tak już jest, iż pieniądze nie oz­naczają szczęścia...a ich brak tak og­romne nieszczęścia... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 czerwca 2011, 16:08

Kiedy nap­rawdę prag­niemy miłości ona się zja­wi, mu­simy być do niej gotowi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 czerwca 2011, 21:27

Naj­bar­dziej czu­je Twoją blis­kość, wte­dy kiedy czu­je bi­cie Twe­go serca! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 czerwca 2011, 12:54

Kiedy Ty prag­niesz je­go blis­kości, on po­kazu­je Ci pożeg­nalną dłoń, a kiedy Ty znaj­dziesz po­cie­sze­nie w brat­niej duszy on wy­ciąga do Ciebie dłoń.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 maja 2011, 19:51

Nie cze­kaj, by złe się jeszcze gor­sze stało... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 maja 2011, 16:55

Nie możesz do końca swe­go życia opłaki­wać swo­jego zmarłego dziec­ka, gdyż oprócz te­go zmarłego masz jeszcze dwójkę in­nych, które bar­dzo Cię potrzebują. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 kwietnia 2011, 14:41

UBramachMęki

UBramachMęki

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność